Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą

Przedszkolny klub wolontariatu

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od  2 października 2023 r. do 15 lutego 2024 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz