Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą

Przedszkolny klub wolontariatu

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 16 maja 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolny klub wolontariatu” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz